هدایت


پس ازاتمام پایه نهم و هنگام   ورود به پایه دهم هدایت تحصیلی دانش آموز انجام می گیرد.هدایت تحصیلی و انتخاب رشته دانش آموزان مقطع متوسطه توسط مشاوران مدارس در سراسر مدارس متوسطه کشور انجام می گیرد.

تقسیم بندی دانش آموزان در مقطع نهم  به سه دسته اصلی نظری، فنی حرفه ای و کاردانش می باشد.دسته نظری به چهار رشته اصلی تقسیم می شود:تجربی، ریاضی، علوم انسانی و معارف.

معیار امتیازدهی مرحله نهایی هدایت تحصیلی با در نظر گرفتن سوابق تحصیلی به علاوه تحقیقات مشاوره ای می باشد.


نظرات


ثبت نظر